Macharův Brandýs

Literární a recitační soutěž

IX.ročník literární a recitační soutěže
Macharův Brandýs

21.5.2007
v prostorách brandýského zámkuL i t e r á r n í s o u t ě ž
10.00 - 11.00 Prezentace soutěžících
11.00 - 11.50 Autorské čtení I.kategorie
12.00 - 12.50 Autorské čtení II. kategorie
13.10 - 14.30 Autorské čtení III.kategorie

14.45 – 15.15 Individuální konzultace s porotou

* SOUTĚŽÍCÍ SI PŘIPRAVÍ UKÁZKU ZE SVÉ TVORBY – příspěvky se pohybují v časovém rozmezí od 1 min. do 5 min. ( porota již Vaše práce četla )
* Ukázku z Vaší tvorby může přečíst i někdo jiný.
* Vždy po přečtení ukázek jedné z kategorií mohou soutěžící hlasovat o kandidátech na
Cenu pro kolegu.

R e c i t a č n í s o u t ě ž
do 9.50 Prezentace soutěžících I. a II. kategorie
10.00 - 11.45 Vystoupení soutěžících I. a II. kategorie
do 12.00 Prezentace soutěžících III. a IV. kategorie
12.10 - 14.20 Vystoupení soutěžících - III. a IV. kategorie

14.45 - 15.15 Individuální konzultace s porotou

*Text, který recitujete, si přineste ve třech kopiích pro porotu

15.30 Slavnostní vyhlášení výsledků IX. ročníku Macharova Brandýsa

Během dne mají soutěžící možnost prohlédnout si zdarma brandýský zámek.
Pro menší i větší děti budou promítány pohádky.
V případě pěkného počasí si můžete zahrát hry na nádvoří zámku.
Pro všechny soutěžící je zajištěna voda, čaj a malá svačina.


Těšíme se na Vás
pořadatelé soutěže

Site logo
Macharův Brandýs
© 2012 Mgr. Nina Nováková Napište webmasterovi!