Macharův Brandýs

Literární a recitační soutěž

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
a
Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
vyhlašují
11. ročník literární a recitační soutěže
Macharův Brandýs

 

Recitační soutěž
je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:
 
1. kategorie: žáci 1. a 2. ročníků základních škol
2. kategorie: žáci 3. až 5. ročníků základních škol
3. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
4. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU a U
 
V recitaci je možné soutěžit rovněž ve dvojici. Vystoupení dvojic bude v každé kategorii vyhodnoceno zvlášť.
Texty vybrané k recitaci přinesou soutěžící s sebou v pěti kopiích, aby byly k dispozici odborné porotě soutěže.
V porotě divadelní soutěže zasedají renomovaní divadelní vědci, zkušení herci a odborníci v oboru dramatické výchovy.
 
Literární soutěž
je určena  dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:
 
1. kategorie: žáci 1. až 5. ročníků ZŠ
2. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
3. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU, a U.
 
Soutěžní texty zašlete prosím spolu s přihláškou v sedmi kopiích na uvedenou kontaktní adresu.
Minimální rozsah soutěžních příspěvků není dán, maximální rozsah by neměl překročit 15 normostran textu ( 1 normostrana = 1.800 znaků). Téma literárních prací je volné. Soutěžit lze v žánru prózy, poezie i dramatu.
Porota má možnost hodnotit odděleně prózu a poezii, příp. drama. První kolo výběru se provádí ze zaslaných textů, konečné pořadí bude určeno v den vyhlášení. Do soutěže jsou přijímána původní díla, která dosud nebyla publikována a nebyla přihlášena do jiné literární soutěže.
V porotě literární soutěže zasedají etablovaní spisovatelé, literární kritici a publicisté.
 
Organizace literární soutěže
Smyslem literární soutěže Macharův Brandýs je nejen porovnání vlastních tvůrčích schopností se schopnostmi vrstevníků, ale zejména vzájemné setkávání mladých lidí, které spojuje zájem o krásu psaného slova a tvůrčí duch. Také letos je soutěž koncipována jako dvoudenní tvůrčí festival. Soutěžící, jejichž práce budou zařazeny do dalšího výběru a soutěžící zejména z vyšších kategorií recitační soutěže budou pozváni k účasti na pracovních dílnách, které
začnou v neděli 17. května 2009 v odpoledních hodinách.
Ubytování táborového typu ( vlastní spacák a karimatka) bude zajištěno v budově gymnázia J.S.Machara ( Královická 668). Podrobnější informace budou zaslány jednotlivým účastníkům. V pondělí 18. května 2009 proběhne na brandýském zámku autorské čtení literární soutěže a vystoupení všech účastníků recitační soutěže V odpoledních hodinách budou vyhlášeny výsledky soutěže v kapli brandýského zámku.
 
Termíny Termín odevzdání soutěžních literárních prací: do 1. května 2009
Termín odevzdání přihlášek do recitačních soutěže: do 1. května 2009  

Kontaktní adresa:

Gymnázium J. S. Machara
Královická 668
250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 902 311
e-mail:
info@gbl.cz

kontaktní osoba: Mgr. Nina Nováková
telefon: 602 368 015
n.novakova@gbl.cz
                                                                  
Těšíme se na Vás      
pořadatelé soutěže

Site logo
Macharův Brandýs
© 2012 Mgr. Nina Nováková Napište webmasterovi!