Macharův Brandýs

Literární a recitační soutěž

Gymnázium J.S.Machara Brandýs n/L.- Stará Boleslav
vyhlašují
XII. ročník literární a recitační soutěže
Macharův Brandýs
Brandýský zámek
16. a 17. května 2010


Recitační soutěž:
je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:

1. kategorie: žáci 1. a 2. ročníků základních škol
2. kategorie: žáci 3. až 5. ročníků základních škol
3. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií
4. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ,SOU, OU a U

V recitaci je možné soutěžit rovněž ve dvojicích. Vystoupení dvojic bude v každé kategorii hodnoceno zvlášť.
Texty vybrané k recitaci přinesou soutěžící s sebou v pěti kopiích, aby byly k dispozici odborné porotě soutěže.

Literární soutěž
je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:

1. kategorie: žáci 1. až 5. ročníků ZŠ
2. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
3. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU a U
Soutěžní texty zašlete prosím spolu s přihláškou v sedmi kopiích na uvedenou kontaktní adresu.
Minimální rozsah soutěžních příspěvků není dán, maximální rozsah by neměl překročit 15 normostran textu ( 1 normostrana = 1.800 znaků). Téma literárních prací je volné. Soutěžit lze v žánru prózy, poezie i dramatu.
Porota má možnost hodnotit odděleně prózu a poezii, příp. drama. První kolo výběru se provádí ze zaslaných textů, konečné pořadí bude určeno v den vyhlášení. Do soutěže jsou přijímána původní díla, která dosud nebyla publikována a nebyla přihlášena do jiné literární soutěže.

Organizace literární a recitační soutěže
Smyslem soutěže Macharův Brandýs je nejen porovnání vlastních tvůrčích schopností se schopnostmi vrstevníků, ale zejména vzájemné setkávání mladých lidí, které spojuje zájem o krásu psaného slova a tvůrčí duch.
Také letos je soutěž koncipována jako dvoudenní tvůrčí festival. Soutěžící, jejichž práce budou zařazeny do dalšího výběru a soutěžící zejména z vyšších kategorií recitační soutěže budou pozváni k účasti na pracovních dílnách, které začnou v neděli 16. května 2010 v odpoledních hodinách.
Ubytování táborového typu ( vlastní spacák a karimatka) bude zajištěno v budově gymnázia J.S.Machara ( Královická 668). Podrobnější informace budou zaslány jednotlivým účastníkům. V pondělí 17. května 2010 proběhne na brandýském zámku autorské čtení literární soutěže a vystoupení všech účastníků recitační soutěže V odpoledních hodinách budou vyhlášeny výsledky soutěže v kapli brandýského zámku.

Termín odevzdání soutěžních literárních prací: do 30. dubna 2010
Termín odevzdání přihlášek do recitačních soutěže: do 30. dubna 2010Kontakt: Mgr. Nina Nováková
n.novakova@gbl.cz
tel.: 602 368 015

Propozice k tisku, ve formátu PDF naleznete ZDE!
Site logo
Macharův Brandýs
© 2012 Mgr. Nina Nováková Napište webmasterovi!