Macharův Brandýs

Literární a recitační soutěž

Gymnázium J.S.Machara Brandýs n/L.- Stará Boleslav
vyhlašují
XIV. ročník literární a recitační soutěže
Macharův Brandýs
Brandýský zámek
14. května 2012


Recitační soutěž
je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:
1. kategorie: žáci 1. a 2. ročníků základních škol
2. kategorie: žáci 3. až 5. ročníků základních škol
3. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
4. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU a U
 
V recitaci je možné soutěžit rovněž ve dvojici. Vystoupení dvojic bude v každé kategorii vyhodnoceno zvlášť.
Texty vybrané k recitaci přinesou soutěžící s sebou v pěti kopiích, aby byly k dispozici odborné porotě soutěže.

Literární soutěž
je určena  dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:
1. kategorie: žáci 1. až 5. ročníků ZŠ
2. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
3. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU, a U.
 
Soutěžní texty zašlete prosím spolu s přihláškou v sedmi kopiích na uvedenou kontaktní adresu.
Minimální rozsah soutěžních příspěvků není dán, maximální rozsah by neměl překročit 15 normostran textu ( 1 normostrana = 1.800 znaků). Téma literárních prací je volné. Soutěžit lze v žánru prózy, poezie i dramatu.
Porota má možnost hodnotit odděleně prózu a poezii, příp. drama. První kolo výběru se provádí ze zaslaných textů, konečné pořadí bude určeno v den vyhlášení. Do soutěže jsou přijímána původní díla, která dosud nebyla publikována a nebyla přihlášena do jiné literární soutěže.
 
Organizace literární soutěže
Smyslem literární soutěže Macharův Brandýs je nejen porovnání vlastních tvůrčích schopností se schopnostmi vrstevníků, ale zejména vzájemné setkávání mladých lidí, které spojuje zájem o krásu psaného slova a tvůrčí duch.

Termíny
Termín odevzdání soutěžních literárních prací: do 27. dubna 2012
Termín odevzdání přihlášek do recitačních soutěže: do 27. dubna 2012


Večerní dílna v knihovně Eduarda Petišky
Vážení soutěžící, letos jsme pro Vás opět připravili v předvečer soutěže, (tedy v neděli 13. května), skoro dobrodružnou dílnu v knihovně Eduarda Petišky v Brandýse n.L.
Máte-li chuť se zúčastnit, poznamenejte to, prosím, při přihlašování do soutěže.
Sejdeme se mezi 16: 30 a 17: 00 hod. na Gymnáziu J.S. Machara, kde také budete moci přespat na karimatkách (spacák s sebou!) . Společně budeme večeřet i snídat, vezměte si jen vhodné sportovní oblečení na večerní dílnu a slavnostnější oblek na pondělní soutěž, samozřejmě také vše další potřebné k nocování.
V pondělí počítejte s návratem kolem 16:30.

Těšíme se na Vás!

za pořadatele Nina Nováková
Kontakt: Mgr. Nina Nováková
n.novakova@gbl.cz
tel.: 602 368 015
Site logo
Macharův Brandýs
© 2012 Mgr. Nina Nováková Napište webmasterovi!