Macharův Brandýs

Literární a recitační soutěž

Gymnázium J.S.Machara Brandýs n/L.- Stará Boleslav
vyhlašují
XVII. ročník literární a recitační soutěže
Macharův Brandýs
11. května 2015 - Brandýský zámek


Smyslem soutěže Macharův Brandýs je nejen porovnání vlastních tvůrčích schopností se schopnostmi vrstevníků, ale zejména vzájemné setkávání mladých lidí, které spojuje zájem o krásu psaného slova a tvůrčí duch.

Recitační soutěž
je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:
1. kategorie: žáci 1. a 2. ročníků základních škol
2. kategorie: žáci 3. až 5. ročníků základních škol
3. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
4. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU a U
 
V recitaci je možné soutěžit rovněž ve dvojici. Vystoupení dvojic bude v každé kategorii vyhodnoceno zvlášť.
Texty vybrané k recitaci přinesou soutěžící s sebou v pěti kopiích, aby byly k dispozici odborné porotě soutěže.

Literární soutěž
je určena  dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:
1. kategorie: žáci 1. až 5. ročníků ZŠ
2. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
3. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU, a U.
 
Soutěžní texty zašlete prosím spolu s přihláškou v sedmi kopiích na uvedenou kontaktní adresu.
Minimální rozsah soutěžních příspěvků není dán, maximální rozsah by neměl překročit 15 normostran textu ( 1 normostrana = 1.800 znaků). Téma literárních prací je volné. Soutěžit lze v žánru prózy, poezie i dramatu.
Porota má možnost hodnotit odděleně prózu a poezii, příp. drama. První kolo výběru se provádí ze zaslaných textů, konečné pořadí bude určeno v den vyhlášení. Do soutěže jsou přijímána původní díla, která dosud nebyla publikována a nebyla přihlášena do jiné literární soutěže.
 

Termíny
Termín odevzdání soutěžních literárních prací: do 17. dubna 2015
Termín odevzdání přihlášek do recitačních soutěže: do 17. dubna 2015


Těšíme se na Vás!

za pořadatele Nina Nováková

Kontaktní adresa:
Mgr. Věra Špíglová, Gymnázium J. S. Machara, Královická 668,
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

Další kontakt:
Mgr. Nina Nováková, ninanovakova@volny.cz, tel.:602 368 015
Kontakt: Mgr. Nina Nováková
ninanovakova@volny.cz
tel.: 602 368 015
Site logo
Macharův Brandýs
© 2012 Mgr. Nina Nováková Napište webmasterovi!