Macharův Brandýs

Literární a recitační soutěž

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
a
Gymnázium J.S.Machara Brandýs n/L.- Stará Boleslav
vyhlašují
XIX. ročník literární a recitační soutěže
Macharův Brandýs
9. května 2017 - Brandýský zámek


Smyslem soutěže Macharův Brandýs je nejen porovnání vlastních tvůrčích schopností se schopnostmi vrstevníků, ale zejména vzájemné setkávání mladých lidí, které spojuje zájem o krásu psaného slova a tvůrčí duch.

Recitační soutěž
je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:
1. kategorie: žáci 1. a 2. ročníků základních škol
2. kategorie:
žáci 3. až 5. ročníků základních škol
3. kategorie:
žáci 6. až 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
4. kategorie: studenti vy
ššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU a U
V recitaci je mo
žné soutěžit rovněž ve dvojici.

Přihlášky do recitační soutěže přijímáme do úterý 2. května 2017
Stačí poslat: 1) jméno a příjmení 2) ročník, který ve škole navštěvujete 3) adresu, e-mail a tel. kontakt. Školy mohou poslat hromadnou přihlášku
Texty vybrané k recitaci přinesou soutěžící s sebou v pěti kopiích v den soutěže.


Literární soutěž
je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:
1. kategorie: žáci 1. až 5. ročníků ZŠ
2. kategorie:
žáci 6. až 9. ročníků ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
3. kategorie: studenti vy
ššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU, a U.
Minimální rozsah soutěžních příspěvků není dán, maximální rozsah by neměl překročit 15 normostran textu
(1 normostrana = 1.800 znak
ů).
Téma literárních prací je volné. Sout
ěží se v žánru prózy, poezie a dramatu.

Práce do literární soutěže přijímáme do úterý 25. dubna 2017
Soutěžní texty je třeba zaslat v 9 kopiích.
Pro přihlášení do soutěže stačí napsat jen: 1) jméno a příjmení 2) ročník, který ve škole navštěvujete 3) adresu, e-mail a tel. kontakt. Školy mohou poslat hromadnou přihlášku

NOVINKY LETOŠNÍHO MACHAROVA BRANDÝSA:
Soutěž o nejlepší písňový text. Úspěšné texty nabídneme, s Vaším souhlasem, hudebním skupinám ve Středočeském kraji.


Kontaktní adresa:
Gymnázium J. S. Machara, Královická 668, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01
Kontakty:
Mgr. Nina Nováková, tel.: 602 368 015, e-mail: ninanovakova@volny.cz
Mgr. V
ěra Špíglová, e-mail: v.spiglova@gbl.cz

Propozice ke stažení ve formátu PDF, naleznete ZDE!
Site logo
Macharův Brandýs
© 2012 Mgr. Nina Nováková Napište webmasterovi!