Macharův Brandýs

Literární a recitační soutěž

Gymnázium J.S.Machara Brandýs n/L.- Stará Boleslav
vyhlašují
XVII. ročník literární a recitační soutěže
Macharův Brandýs
11. května 2015 - Brandýský zámek


Recitační soutěž
je určena dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:
1. kategorie: žáci 1. a 2. ročníků základních škol
2. kategorie: žáci 3. až 5. ročníků základních škol
3. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
4. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU a U
 
V recitaci je možné soutěžit rovněž ve dvojici.
Texty vybrané k recitaci přinesou soutěžící s sebou v pěti kopiích, aby byly k dispozici odborné porotě soutěže.
Přihlášky do pondělí 2. května 2016.

Literární soutěž
je určena  dětem a mládeži od 6 do 20 let a dělí se do následujících kategorií:
1. kategorie: žáci 1. až 5. ročníků ZŠ
2. kategorie: žáci 6. až 9. ročníků ZŠ, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
3. kategorie: studenti vyššího gymnázia, SOŠ, SOU, OU, a U.
 
Soutěžní texty v sedmi kopiích zašlete prosím spolu s přihláškou na uvedenou kontaktní adresu.
Minimální rozsah soutěžních příspěvků není dán, maximální rozsah by neměl překročit 15 normostran textu ( 1 normostrana = 1.800 znaků). Téma literárních prací je volné. Soutěžit lze v žánru prózy, poezie i dramatu.
Odevzdání prací do pondělí 25. dubna 2016.

NOVINKY LETOŠNÍHO MACHAROVA BRANDÝSA:
Soutěž proběhne ve spolupráci s katedrou dramatické výchovy DAMU UK
MOTTO: I když nejsi Shakespeare, napiš malé drama!

Podrobné informace na www.macharuvbrandys.cz

Kontaktní adresa:
Gymnázium J. S. Machara, Královická 668, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

Kontakty:
Mgr. Nina Nováková, tel.: 602 368 015, e-mail: ninanovakova@volny.cz
Mgr. Věra Špíglová, e-mail: v.spiglova@gbl.cz

Těšíme se na Vás! 
pořadatelé soutěže
Kontakt: Mgr. Nina Nováková
ninanovakova@volny.cz
tel.: 602 368 015
Site logo
Macharův Brandýs
© 2012 Mgr. Nina Nováková Napište webmasterovi!